บริษัท อู่บ้านบึง บอดี้คาร์ จำกัด รับต่อตัวถังรถทุกชนิด
โทร: 083-1171188 อีเมล: bbcbodycar@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

หน้าอู่ปัจจุบัน

บริษัท อู่บ้านบึง บอดี้คาร์ จำกัด

รับต่อตัวถังรถทุกชนิด

โทร.083-1171188,087-600-0077
Email: bbcbodycar@gmail.com
ประกอบธุรกิจรับต่อตัวถังทุกชนิด ตู้อลูมิเนียม, กระบะเหล็ก, กระบะอลูมิเนียม, กระบะดัมพ์

ที่ตั้ง บริษัท อู่บ้านบึง บอดี้คาร์ จำกัด 11/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

in